پروفایل خانم های تهران


25 Mar

کدهای یائسه تهران
___________________________________________
تهران

 کد 6

 سن 49

 قد 168

 وزن 78

 رنگ پوست سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200 هزار تومان

 محل پذیرش رسالت

 ساعت پذیرش حضوری 11 تا 19

 روزهای پذیرش روزهای فرد

معرفی 100 هزار تومان

____

تهران

  کد 7

 سن 50

 قد 165

 وزن 72

 رنگ پوست سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200  هزار تومان

 محل پذیرش انتهایاشرفیاصفهانی

 ساعت پذیرش حضوری 11 تا 19

 روزهای پذیرش همه روزه

 حق مشاوره :100 هزارتومان


_____


تهران

  کد 8

 سن 54

 قد 160

 وزن 80

 رنگ پوست سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200 هزار تومان

 محل پذیرش رسالت

 ساعت پذیرش حضوری 13 تا 18

 روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

 حق مشاوره :100 هزارتومان

_____


_____

تهران

 کد 9

 سن 49

 قد 162

 وزن 70

 رنگ پوست گندمی

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200 هزار تومان

 محل پذیرش آزادی بهبودی

 ساعت پذیرش حضوری 12 تا 17

 روزهای پذیرش روزهای فرد

 حق مشاوره :100هزارتومان

_____


_____

تهران 

  کد 14

 سن 49

 قد 160

 وزن 65

 رنگ پوست  گندمی

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200 هزار تومان

 محل پذیرش جیحون

 ساعت پذیرش حضوری 14 تا 19

 روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

حق مشاوره :100هزارتومان

_____


_____

تهران

  کد 23

 سن 49

 قد 180

 وزن 80

 رنگ پوست سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200  هزار تومان

 محل مترو خواجه عبدالله انصاری

 ساعت پذیرش حضوری 15 تا 20

 روزهای پذیرش همه روزه

  فقط پذیرش افراد مجرد

 ساعت تماس 13تا 20 است.

 درغیر این ساعات تماس گرفته نشود

 حق مشاوره :100 هزارتومان

_____

تهران

  کد 24

 سن 51

 قد 170

 وزن 82

 رنگ پوست سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200  هزار تومان

 محل پذیرش  مترو شادمان

 ساعت پذیرش حضوری 10 تا 20

 روزهای پذیرش همه روزه

 حق مشاوره :100 هزارتومان

_____

تهران

  کد 27

 سن 51

 قد 167

 وزن 70

 رنگ پوست گندمی

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200  هزار تومان

 محل پذیرش  بلوار فردوس

 ساعت پذیرش حضوری 14 تا 20

 روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

 حق مشاوره :100 هزارتومان

_____

تهران

  کد 30

 سن 49

 قد 165

 وزن 67

 رنگ پوست گندمی

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200 هزار تومان

 محل پذیرش شرق تهران نظام آباد

 ساعت پذیرش حضوری 10 تا 18

 روزهای پذیرش شنبه تاپنجشنبه

 حق مشاوره :100 هزارتومان

_____

تهران

  کد 31

 سن 49

 قد 160

 وزن 70

 رنگ پوست  سفید

 مهریه یک ساعت مدخوله

 200  هزار تومان

 محل پذیرش فلکه دوم تهرانپارس

 ساعت پذیرش حضوری 9 تا 19

   پذیرش :روزهای زوج

 پذیرش آقایان زیر 50 سال

 حق مشاوره :100 هزارتومان

---

کد 36 

سن 49 

قد 170 

وزن 70 

رنگ پوست سفید 

مهریه یک ساعت مدخوله 

200 هزار تومان 

محل پذیرش آریاشهر 

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 19 

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه 

حق مشاوره :100 هزارتومان

--

کد 38

سن 49

قد 160

وزن 61

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

200 هزار تومان

محل پذیرش آریاشهر

ساعت پذیرش حضوری 13 تا 21

روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

حق مشاوره :100هزارتومان

-----------


کد 1011 یائسه

  سن 49 

  قد 170 

  وزن 90 

  رنگ پوست سفید

  محل پذیرش مجیدیه جنوبی 

  ساعت پذیرش حضوری 8 صبح تا 8شب

  روزهای پذیرش شنبه یکشنبه سه شنبه و چهارشنبه ها

   مهریه یک ساعت مدخوله

  200 هزار تومان

معرفی 100 هزار تومان


_______________________________________


کدهای جوان تهران

---------------------


کد 101 

 سن 29 

 قد 169 

 وزن 60 

 رنگ پوست گندمی 

 محل پذیرش جیحون 

ساعت پذیرش 10 تا 17 

مهریه یک ساعت عدم دخول 250 هزار تومان 

  معرفی 200 هزار تومان


---------------


کد 1003

 سن 35

 قد 160

 وزن 75

 رنگ پوست گندمی روشن 

 محل پذیرش : اشرفی اصفهانی

   همه روزه بجز جمعه ها 

ساعت پذیرش 11 تا 19

  مهریه یک ساعت عدم دخول

  250 هزار تومان

      معرفی 200 هزار تومان----------------


کد 1015

 سن 26

 قد 165

 وزن 60

 رنگ پوست گندمی

 محل پذیرش شنبه تا پنج شنبه ستاری 13 تا 18

 محل پذیرش جمعه خیابان خواجه عبداله 11 تا 17

مهریه یک ساعت عدم دخول 250 هزار تومان

 معرفی 200 هزار تومان

----------------

کد 1026

 سن 42

 قد 165

 وزن 85

 رنگ پوست سفید

 محل پذیرش دماوند

   پذیرش شنبه تا پنجشنبه 10 تا 17

  مهریه یک ساعت عدم دخول

  250 هزار تومان

      معرفی 200 هزار تومان


----------------

کد 1040

 سن 38

 قد 165

 وزن 70

 رنگ پوست سفید

 محل پذیرش صادقیه

 ساعت 12 تا 20

  روزهای پذیرش روزهای فرد

مهریه یک ساعت عدم دخول 250 هزار تومان

      معرفی 200 هزار تومان


----------------

کد 1041

 سن 33

 قد 160

 وزن 68

 رنگ پوست سفید

 محل پذیرش تهرانسر

 ساعت 16 تا 20

  روزهای پذیرش همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول 250 هزار تومان

    معرفی 200 هزار تومان


----------------

پرند 

 کد 1042

 سن 35

 قد 156

 وزن 64

 رنگ پوست سفید

 محل پذیرش پرند

 ساعت و روز پذیرش با هماهنگی

مهریه یک ساعت عدم دخول 200 هزار تومان

    معرفی 200 هزار تومان
Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING